top of page

Nadcházející výstava

call.jpg

Autor a vizuální umělec Nick Havelka s kurátorkou Kristýnou Černou zhmotňují v prostorách nové letenské galerie své zahraniční hovory o více či méně tragických situacích, které se autorovi v průběhu posledního roku staly. Figurální malby divákovi představují výjevy uplynulých událostí jako zmrazené scény z divadelní hry vlastního života, kde se vztahy mezi postavami vyvíjejí v čase a dokáží překvapit i samotného autora. Stěžejní témata výstavy, kterými jsou ztráta, promoce, separace a izolace, musí divák sám odkrýt ve vrstvách autorovi precizní reverzní archeologie. Budování masy jako důkaz toho, že jeho postavy mají svou minulost, je pro dílo Nicka Havelky zcela zásadní. Absenci prázdných ploch na plátně suplují bílé stěny galerie, bez kterých by se divákovo oko jen těžko orientovalo. To lze nejlépe ilustrovat na hlavní dominantě výstavy, obrazu Ritual 230 x 190, na němž množství na sebe vrstvených námětů již mnohokrát přerámovalo celkový charakter výjevu. Fakt, že na dvojrozměrném plátně pozorujeme masku, neznamená, že se pod ním neschovává obličej. Těch, mimo jiných, výstava nabízí k vidění mnoho. Můžeme je chápat pouze jako technická portrétní cvičení pro velkoformátové obrazy, ale také jako možný grafický otisk vlastního charakteru, či jako příležitost navázat oční kontakt s vlastním já.

bottom of page